Agencja Robótki Ręczne w dniu 1 listopada 2010 r. przystąpiła do realizacji projektu „Nauka dla każdego”.

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizację projektu przewidziano na okres od 1 listopada 2010 r. do 31 marca 2011 r. Projekt w 85% finansowany jest ze środków UE, w 15% z budżetu państwa.

Co to jest „Nauka dla każdego”?

A właściwie czym będzie „Nauka dla każdego”? Będzie to profesjonalny i rozbudowany serwis internetowy poświęcony zagadnieniom kształcenia ustawicznego. Uzupełnieniem serwisu będzie szeroka akcja promocyjna. Niezależnie od poziomu już posiadanej wiedzy nt. kształcenia ustawicznego czy wykształcenia użytkownik będzie mógł w nim znaleźć coś interesującego dla siebie. Podstawową ofertę serwisu będzie stanowić rozbudowana baza danych placówek kształcenia ustawicznego w regionie kujawsko-pomorskim, której przeglądanie będzie możliwe w oparciu o kilkanaście kryteriów wyszukiwania.

Cele „Nauki dla każdego”

Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu wiedzy nt. możliwości kształcenia ustawicznego przez mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego uzyskany w wyniku promocji internetowej i za pośrednictwem tradycyjnych kanałów dystrybucji informacji prowadzonej od listopada 2010 do marca 2011.