Prosimy Państwo o opinię o naszym serwisie i pozostałych działaniach promocyjnych.

Zapraszamy do przekazywania uwag, pomysłów, zgłaszania błędów poprzez e-mail: [email protected]

lub listownie na adres biura projektu: 

Nauka dla każdego
Biuro projektu
pl. św. Katarzyny 9 lok.7
87-100 Toruń

Za wszelkie uwagi, pomysły, sugestie z góry dziękujemy!