Nauka dla każdego

Rusz głową
i znajdź szkołę dla siebie!

Znajdujesz się w:

FAQ

  • Czym jest “Nauka dla każdego”?

„Nauka dla każdego” to profesjonalny i rozbudowany serwis internetowy poświęcony zagadnieniom kształcenia ustawicznego. Portal powstał w ramach projektu „Nauka dla każdego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

„Nauka dla każdego” to nie tylko szeroko pojęte działania internetowe upowszechniające kształcenie ustawiczne, ale również promocja tradycyjna na obszarach gmin wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego.

Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu wiedzy nt. możliwości kształcenia ustawicznego przez mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Cel główny projektu zostanie osiągnięty dzięki realizacji celów szczegółowych:

1. poprawa dostępu do wiedzy nt. możliwości kształcenia ustawicznego poprzez utworzenie specjalistycznego serwisu internetowego;
2. upowszechnienie wiedzy nt. kształcenia ustawicznego za pośrednictwem mediów elektronicznych wśród mieszkańców woj. kujawsko-pomorskiego;
3. upowszechnienie wiedzy nt. kształcenia ustawicznego za pośrednictwem tradycyjnych kanałów promocji bezpośredniej wśród mieszkańców regionu kujawsko-pomorskiego.

 

  • Kształcenie ustawiczne – co to takiego?

Wolna internetowa encyklopedia Wikipedia, według stanu na dzień 31 stycznia 2010 r. definiuje Kształcenie ustawiczne (ang. lifelong learning) jako proces stałego odnawiania, doskonalenia i rozwijania kwalifikacji ogólnych i zawodowych jednostki, trwający w ciągu całego jej życia. Rozwój kształcenia ustawicznego w Europie jest jednym z celów Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kształcenie może odbywać się poprzez uczestnictwo w:

* Centrum Kształcenia Ustawicznego;
* szkoleniach, kursach zawodowych lub hobbystycznych;
* studiach podyplomowych;
* wyjazdach studyjnych, konferencjach, seminariach;

a także poprzez:

* oglądanie lub słuchanie audycji edukacyjnych;
* czytanie czasopism edukacyjnych;
* naukę za pomocą Internetu (na odległość).

 

  • Czym jest POKL?

Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest jednym z programów służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 i obejmuje całość interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w Polsce.

Dążąc do efektywnego rozwoju zasobów ludzkich, Program Kapitał Ludzki koncentruje wsparcie na następujących obszarach:

* zatrudnienie,
* edukacja,
* integracja społeczna,
* rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw,
* a także zagadnienia związane z budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli i wdrażaniem zasady dobrego rządzenia.

Celem głównym Programu jest: wzrost zatrudnienia i spójności społecznej, a do osiągnięcia tego celu przyczynia się realizacja sześciu celów strategicznych, do których należą:

* Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo;
* Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego;
* Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce;
* Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy;
* Zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk i świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa;
* Wzrost spójności terytorialnej.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki finansowany jest w 85 procentach ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego) oraz w 15 procentach ze środków krajowych. Całość kwoty, jaką przewidziano na realizację Programu, wynosi prawie 11,5 mld euro, w tym wkład finansowy Europejskiego Funduszu Społecznego to ponad 9,7 mld  euro a pozostałą część stanowią środki krajowe.

 

  • W jaki sposób korzystać z bazy szkół?

Baza szkół znajdujących się w serwisie to blisko dwieście placówek kształcenia, w których możesz podjąć naukę. Jeśli dopiero rozważasz podjęcie nauki, lecz nie wiesz jaki kierunek będzie odpowiedni dla Ciebie, możesz skorzystać z pomocy naszego Wirtualnego doradcy. Jeśli jednak szukasz konkretnej placówki przejdź do zakładki „Baza szkół” i wybierz odpowiedni powiat. W odpowiedzi otrzymasz listę szkół w zasięgu danej lokalizacji. Wybierz interesującą Cię placówkę, aby poznać jej pełną ofertę.

 

  • Jak sprawdzić wartość swojego wykształcenia na rynku pracy?

Aby sprawdzić wartość swojego wykształcenia na rynku pracy przejdź do zakładki „sprawdź się” i kliknij link „sprawdź wartość swojego wykształcenia na rynku pracy”. Wybierz odpowiednie wykształcenie i przekonaj się dlaczego warto uczyć się przez całe życie.

 

  • Czym jest “Twój osobisty doradca”?

„Twój osobisty doradca” to idealny partner dla tych użytkowników serwisu, którzy w szybki sposób chcą znaleźć szkołę odpowiednią dla siebie. Udzielając odpowiedzi na krótkie pytania Doradcy, w czterech prostych krokach znajdziesz oferty szkół optymalnie dopasowane do Twoich potrzeb. Wystarczy, że wskażesz mu swoje wykształcenie, miejscowość w której chciałbyś się uczyć oraz podstawowe cechy jakie powinna posiadać przyszła szkoła, a w mgnieniu oka otrzymasz wykaz placówek zoptymalizowany pod kątem Twoich wymagań. Sprawdź sam jakie to proste.

 

  • Gdzie mogę otrzymać bezpłatny biuletyn nt. projektu?

Istnieje kilka sposobów na zapoznanie się z naszym Biuletynem. Biorąc pod uwagę, że znajdujesz się w tej chwili na stronie internetowej projektu, zachęcamy do zapoznania się z biuletynem w wersji elektronicznej, który możesz pobrać tutaj. Biuletyny „Nauka dla każdego” otrzymasz również w ponad 100 szkołach, gminnych ośrodkach kultury, gminnych bibliotekach i parafiach województwa kujawsko-pomorskiego. Szczegółowe informacje nt. miejsc dystrybucji biuletynów uzyskasz w Biurze Projektu „Nauka dla każdego”.

 

  • Jak dodać/zaktualizować ofertę szkoły?

Jeśli jesteś przedstawicielem szkoły lub innej placówki oświatowej, jeśli chcesz dodać lub zaktualizować swoją ofertę - skontaktuj się z nami. Czekamy na wszelkie Twoje uwagi i propozycje odnośnie bazy serwisu. Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.

 

Sprawdź się!

  1. Sprawdź wartość swojego wykształcenia na rynku pracy. Czytaj dalej

  2. Co wiesz nt. kształcenia ustawicznego? Czytaj dalej

Jak to działa?

Biuletyn

Pobierz biuletyn w wersji PDF

O projekcie

Nauka dla każdego” to profesjonalny i rozbudowany serwis internetowy poświęcony zagadnieniom kształcenia ustawicznego. Portal powstał w ramach projektu „Nauka dla każdego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizację projektu przewidziano na okres od 1 listopada 2010 r. do 31 marca 2011 r.

Kontakt

E-mail:
[email protected]
naukadlakazdego.pl
Adres pocztowy:
„Nauka dla każdego”
pl. Św. Katarzyny 9/7
87-100 Toruń