Żyjemy w czasach nieustannych przemian gospodarczych, społecznych i kulturowych. Zmiany jakie przyniósł rok 1989 sprawiły, że gospodarka polska zaadaptowała stopniowo szereg wzorców i rozwiązań świata zachodniego.

Coraz częściej poziom zaawansowania technologicznego przedsiębiorstw jest na tyle wyrównany, że czynnika determinującego sukces firmy upatruje się w kapitale wiedzy pracowników. To właśnie doświadczenie i wiedza, czyli nasze kompetencje, stanowią coraz częściej o wartości firmy, o jej przewadze konkurencyjnej. Wbrew pierwszemu wrażeniu, według którego postrzegamy przedsiębiorstwa, firma to nie tylko marka i budynek, ale przede wszystkim jej pracownicy. Dlatego tak istotne jest zaakceptowanie faktu, że rozwój pracownika oznacza wzrost potencjału firmy.

Niestety, w chwilach osłabienia ekonomicznego pierwszych oszczędności szuka się w działach szkoleń. Nierzadko, świadomi zachodzących zmian pracownicy, w celu zabezpieczenia swojej wartości na rynku pracy, sami finansują kolejne szkolenia, kursy czy studia podyplomowe. Należy jednak pamiętać, że inwestycja we własny rozwój jest procesem długofalowym i nie może ograniczać się do jednorazowej decyzji o udziale np. w szkoleniu.

Chcąc aktywnie funkcjonować w realiach gospodarki opartej na wiedzy, powinniśmy podążać nurtem społeczeństwa uczącego się. Uczącego się do końca, również po zakończeniu kariery zawodowej. To właśnie otwartość umysłu i wynikające z tego nieustanne poszukiwanie nowych informacji oraz przyswajanie nowych umiejętności zapewnia nam możliwość nadążenia za wymaganiami pracodawców i otaczającego nas świata. Pamiętajmy, że rynek pracy jest zmienny. W jednym z działów handlowych dużej polskiej korporacji doszło do wydzielenia funkcji zastępcy kierownika. W procesie rekrutacji wewnętrznej liczyły się kandydatury dwóch kobiet. Pierwsza z nich miała zaledwie cztery lata doświadczenia zawodowego w dziale i bogatą teczkę personalną - dwa kierunki studiów podyplomowych, roczne szkolenie kierunkowe, certyfikat językowy oraz szereg kursów i szkoleń specjalistycznych. Druga z nich ukończyła studia prawnicze na jednej z lepszych uczelni w kraju oraz posiadała 11 lat doświadczenia w dziale. Wobec porównywalnych wyników pracy oraz poziomu kompetencji miękkich o awansie zadecydowało zaangażowanie w proces dokształcania się. Przez dekadę dyplom nawet najlepszej uczelni - jeśli nie jest wzbogacany nową wiedzą - traci na znaczeniu.

Atrakcyjne stanowisko dzisiaj jest, a jutro może go nie być. Szkolenia dają nam szansę dotrzymać tempa zachodzącym zmianom lub nawet przygotować nas na nowe oczekiwania pracodawcy. Warto więc wybrać rozwój, skorzystać z możliwości edukacji, bo stanowi ona inwestycję, której korzyści odczujemy w przyszłości.