Rozmowa z Joanną Bogdan – konsultantem personalnym w PROSPERUS Doradztwo Personalne.

Nauka dla każdego:Jak ocenia Pani sytuację na rynku pracy? Czy rzeczywiście mamy do czynienia z dominacją rynku pracodawców? Co to oznacza dla osób planujących zmianę pracy?

Joanna Bogdan: Kilkanaście miesięcy temu ogłoszono rynek pracodawcy czyli powrót  do sytuacji, gdy to pracodawca dyktował wszelkie warunki. Obserwowana przez rekruterów rzeczywistość ma nieco inne oblicze. Osoby z niewielkim doświadczeniem zawodowym lub/ i jedynie z wykształceniem, nawet wyższym, ale ogólnym muszą liczyć się z tym, że mogą mieć niewielki wpływ na warunki zatrudnienia. Ich pozycja negocjacyjna jest trudniejsza niż dwa lata temu. Pracodawcy jednak, w czasach kryzysu, poszukują specjalistów. Nie trzeba poświęcać zbyt wielu środków na ich przyuczenie, a przynoszą oni wiedzę i – w przypadku handlowców – klientów. Doświadczeni pracownicy zdają sobie sprawę jak są cenni dla obecnych i potencjalnych pracodawców, zdobywając w ten sposób przewagę negocjacyjną.

Joanna Bogdan: Dla młodych ludzi jest to wiadomość o tyle trudna, że obecnie muszą się podporządkowywać twardej postawie pracodawców. Powinien to być jednak bodziec do rozwoju i poszukiwania możliwości specjalizowania się w wybranej dziedzinie, ponieważ specjaliści, niezależnie od okoliczności, są pracownikami najbardziej poszukiwanymi.

Nauka dla każdego: Jakie kompetencje, umiejętności są szczególnie poszukiwane na rynku pracy?

Joanna Bogdan: Jak zostało powiedziane wyżej – niezależnie od koniunktury na rynku poszukiwani są specjaliści. Jeśli firmy zatrudniają absolwentów, to raczej tych, którzy podczas studiów obierali wąskie specjalizacje i robili wszystko, aby możliwie najwcześniej zdobywać praktykę w obranej dziedzinie. Studia ogólne okazują się być niewystarczające. Zatem jeśli zarządzanie, to na przykład produkcją. Jeśli budownictwo, to na przykład drogowe. Jeśli informatyka to na przykład programowanie baz danych. Oczywiście, każdy powinien wybrać samodzielnie swój własny kierunek rozwoju. Niemniej, obierając jakąkolwiek specjalizację warto rozpoznać te z nich, na które zapotrzebowanie jest obecnie i sprawdzić czy po zakończeniu studiów nadal przedstawiciele tego zawodu będą w takiej ilości potrzebni. Najistotniejsze jest bowiem rozpoznanie potrzeb na przyszłość.

Obecnie na rynku brakuje specjalistów z zakresu budownictwa drogowego i tendencja ta powinna jeszcze przez kilka lat się utrzymać. W związku z tym, że już za kilka lat w Polsce powstanie elektrownia atomowa już teraz twórcy tego projektu zastanawiają się skąd będą pochodzić specjaliści od energii atomowej. Nadal potrzebni są i zapewne jeszcze długo będą poszukiwani programiści, specjalizujący się w określonych działaniem danej organizacji technologiach i językach. Rozwój technologiczny sprawia, że specjaliści z zakresu automatyki, robotyki, mechaniki precyzyjnej, itp. będą zawsze potrzebni. Można byłoby jeszcze długo wymieniać zawody przyszłości.

Nauka dla każdego: Chcąc zbudować indywidualną ścieżkę kariery - na co powinniśmy zwrócić uwagę w sposób szczególny? Na wiedzę, certyfikaty, języki obce, kompetencję miękkie, ścisłą specjalizację czy może jeszcze inne kwestie?

Joanna Bogdan: Myśląc o swojej przyszłości zawodowej warto, możliwie wcześnie, zastanowić się nad tym, co chciałoby się robić i jakie ma się predyspozycje. Jest to fundament niezbędny do tego, aby budować mapę rozwoju zawodowego i nie zgubić się w ofercie edukacyjnej. Ta właśnie mapa podpowie bowiem, co w danym zawodzie jest najbardziej istotne.

Osoba, która chce zostać specjalistą w handlu zagranicznym i jest przekonana, że ma ku temu predyspozycje będzie zwracała uwagę na dokształcanie znajomości języków obcych i umiejętności negocjacyjnych. Natomiast człowiek, który marzy o pracy programisty winien skoncentrować się na coraz bardziej dogłębnym poznawaniu tajników języków programowania.Wydaje się, że trudno o większy błąd w planowaniu kariery niż próba rozwijania WSZYSTKICH umiejętności, które fachowcy wskazują jako istotne. Umiejętności te i kompetencje niewątpliwie są ważne, ale dla każdej aktywności są różne. Z całego tego wachlarza należy wybierać odpowiednie.

Nauka dla każdego: Jakie luki w kwestiach kompetencyjnych dostrzega Pani najczęściej u osób starających się o pracę?

Joanna Bogdan: Nawiązując do poprzedniego pytania aż chce się powiedzieć, że podstawowym obszarem do natychmiastowej poprawy jest znajomość własnych potrzeb, umiejętności i predyspozycji. Niewiedzę tę trudno nazwać luką komptentecyjną w sensie ścisłym. Chciałabym jednak po raz kolejny podkreślić, że dobry kandydat to świadomy kandydat. Rozeznanie to powala nie tylko zaplanować karierę, ale także daje możliwość – już w drodze – rozpoznać te obszary, które nie są rozwinięte wystarczające. Osobiście jestem bowiem zdania, że luki kompetencyjne są przypisane do danego zawodu i konkretnego człowieka. W tej kwestii wolę unikać stwierdzeń ogólnych. Gdybym jednak miała pokusić się o wymienienie jakiegoś bardziej uniwersalnego obszaru rozwojowego, to jest to znajomość języków obcych. Wydawałoby się, że wszyscy wiedzą jak ważna to kwestia. W rzeczywistości okazuje się, że jest wiele do nadrobienia.

Nauka dla każdego: Gdyby miała Pani wskazać trzy najważniejsze kwestie, które decydują o wzroście naszej atrakcyjności na rynku pracy - co by to było?

Joanna Bogdan: Pracując w Agencji Doradztwa Personalnego zauważam niepokojący fakt, że kandydaci do pracy często zapominają o podstawowej i, wydawałoby się, oczywistej sprawie, iż pierwsze wrażenie ma znaczenie. Doświadczeni rekruterzy zdają sobie sprawę, że nie należy za pierwszym idzie również wrażenie kolejne i wczytują się w dokumenty. Jednak, gdy w aplikacji znajdują się błędy ortograficzne, cv jest niechlujne pod względem edytorskim (formatowanie tekstu), mail jest adresowany do kilkunastu potencjalnych pracodawców na kilka różnych i odbiegających profilem stanowisk sprawiają, że osobie czytającej aplikacje włącza się żółta lampka.

Drugą ważną kwestią jest możliwie wczesnej specjalizacji zgodnej z własnymi predyspozycjami i potrzebami. Edukacja i konsekwentne zdobywanie doświadczeń w obranej dziedzinie sprawiają, że bardzo wcześnie można stać się ekspertem cenionym na rynku.

Joanna Bogdan: Celowo nie wymieniam trzeciego elementu. Jestem bowiem przekonana, że stawanie się lub bycie mistrzem w świadomie obranej dziedzinie sprawnie zaprezentowane w cv pociągną za sobą zaproszenia na rozmowy. Choć półżartem, półserio można powiedzieć, że doskonali specjaliści pracy nie szukają, albowiem to praca poszukuje ich.

Joanna Bogdan – konsultant personalny w PROSPERUS Doradztwo Personalne. Rekrutuje na stanowiska średniego i wyższego szczebla, prowadzi warsztaty z zakresu autoprezentacji oraz pisania cv i lm.