5 pytań do…
Alicji Józefiak, kadrowej, pracownika samorządowego

Nauka dla Każdego: Z czym kojarzy się Pani hasło „kształcenie ustawiczne”?

Alicja Józefiak: Nasuwają mi się trzy skojarzenia: samodoskonalenie, profesjonalne podejście do rozwoju osobistego i przyjemność. Każde z nich, w mojej opinii warunkuje efektywność zawodową pracownika. Może wyjaśnię bliżej. W obecnej dobie rozwoju technik informacyjnych i ogólnie rzecz biorąc niesamowitego tempa postępu właściwie we wszystkich dziedzinach życia proces samodoskonalenia się stał się nie tylko opcją, która ułatwiała funkcjonowanie w pracy, ale wręcz obowiązkiem, którego pominięcie będzie prowadzić do regresu rozwojowego. Drugie skojarzenie, to jak wspomniała profesjonalne podejście do rozwoju zawodowego. Profesjonalne, można by tu zamienić także na świadome. Świadomy pracownik zdaje sobie sprawę, że tylko ciągłe podnoszenie swoich kwalifikacji może przynieść oczekiwane przez niego efekty w życiu zawodowym, czego konsekwencją mogą być także pozytywne zmiany w życiu osobistym. Trzecia sprawa: przyjemność. Zawsze lubiłam się uczyć, poszerzać wiedzę z własnej dziedziny, ale także z szeregu tematów otaczających najbliższe mi zagadnienia. Jeżeli kształcenie, nie jest jednocześnie przyjemnością, to niestety staje się mało efektywne (sama też tego doświadczyłam)

Nauka dla Każdego: Czy w procesie rekrutacji pracowników do instytucji samorządowych zwraca się uwagę na tzw. „kwity” potwierdzające edukację pracownika w okresie życia zawodowego?

Alicja Józefiak: Oczywiście. Ogłaszając konkursy na stanowiska w instytucjach samorządowych bardzo dużo uwagi poświęca się dokumentom potwierdzającym rozwój zawodowy kandydata. Zachęcam zatem wszystkich do skrupulatnego gromadzenia wszelkich potwierdzeń odbytych szkoleń, kursów, ukończonych studiów podyplomowych itp. Nie wiadomo, co i kiedy może się przydać. Przy okazji chciałabym jednocześnie zwrócić uwagę, że rekrutując pracowników patrzymy nie tylko na ilość „kwitów”, ale także na ich jakość. Warto zatem przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu czasu i środków zrobić dobre rozeznanie na rynku, której instytucji edukacyjnej warto zaufać.

Nauka dla Każdego: Jakie kierunki rozwoju pracownika są preferowane w Pani instytucji samorządowej?

Alicja Józefiak: Bardzo różne, właściwie trudno jest to jednoznacznie określić. Kompetencje samorządów są dzisiaj na tyle szerokie, że właściwie poszukiwani są specjaliści ze wszystkich dziedzin, zarówno technicznych, jak i tzw. nieścisłych. Wszystko zależy od stanowiska.

Nauka dla Każdego: Na jakim poziomie, Pani zdaniem, jest w chwili obecnej aktywność pracowników w kwestii formalnego poszerzania swoich kompetencji, poprzez uczestnictwo w różnych formach kształcenia ustawicznego?

Największą aktywność wykazują zdecydowanie pracownicy młodzi, najczęściej bez tzw. zobowiązań. Kolokwialnie mówiąc, im dalej tym trudniej, choć ta sytuacja też zaczyna się zmieniać. Trudno jest mi mówić o wartościach nominalnych ilu pracowników dokładnie kształci się ustawicznie, ale mogę śmiało powiedzieć, że z moich wieloletnich obserwacji wynika, że tendencja jest rozwojowa.

Nauka dla Każdego: Bardzo proszę o jedną złotą radę działu kadr dla pracownika, który poszukuje swojej ścieżki rozwoju zawodowego.

Alicja Józefiak: Przede wszystkim odwaga w podejmowaniu decyzji o przystąpieniu do nauki, w tym lub innym kierunku. Myślę, że dobrym rozwiązaniem dla osób niezdecydowanych jest rozpoczęcie kształcenia ustawicznego od samodzielnego poszukiwania źródeł informacji, to może pomóc w określeniu profilu zainteresowań. Potem zdecydowanie należy przejść do sformalizowanych form kształcenia, które umożliwiają uzyskanie potwierdzenie rozwoju własnej kompetencyjności.