Blended Learning stanowi mieszankę form kształcenia, łącząc rozwiązania tradycyjne z formami nowoczesnymi. Do faktu łączenia tych dwóch aspektów nawiązuje nazwa funkcjonująca w polskiej literaturze przedmiotu, gdzie Blended Learning określany jest mianem kształcenia mieszanego, nauczania hybrydowego lub elastycznego. W tym artykule chcemy przedstawić korzyści wynikające ze stosowania Blended Learningu.

Najczęściej kształcenie hybrydowe łączy formy nowoczesne i tradycyjne naprzemiennie, biorąc jednocześnie z każdej to, co w niej najlepsze.

Element tradycyjny stanowią spotkania trenera z uczestnikami kursu, co pozwala zachować aspekt interpersonalny - umożliwia poznanie nowych osób, zacieśnia relacje, pozwala na wymianę doświadczeń w toku dyskusji z trenerem i innymi słuchaczami. Osoba prowadząca szkolenie zyskuje możliwość sprawdzenia poziomu kompetencji uczestników szkolenia, doprecyzowania problemów oraz bezpośredniego motywowania słuchaczy. Spotkanie w tzw. “świecie realnym” to również możliwość dotknięcia, doświadczenia, spróbowania “tematu” szkolenia. Moduł tradycyjny umożliwia również praktyczne sprawdzenie umiejętności i wiedzy nabytych w drodze kształcenia na odległość.

Przez rozwiązania nowoczesne rozumiemy formy e-learningowe, czyli wszelkiego rodzaju systemy nauczania na odległość, wykorzystujące internet. Zaangażowanie nowych technologii pozwala m.in. na obniżenie nakładów na szkolenia poprzez wyeliminowanie kosztów zakwaterowania, przejazdów, wyżywienia czy wynajmu sali. Ponadto moduł e-learningowy umożliwia udział dowolnej liczby osób, a raz opracowana treść może być wykorzystywana tak długo, jak długo pozostaje aktualna. Korzystanie z kursu on-line umożliwia indywidualizację procesu nauczania - kursant sam podejmuje decyzję o terminie i długości lekcji oraz personalizuje tempo i poziom trudności. Systemy e-learningowe umożliwiają również pominięcie treści dobrze znanych użytkownikowi i skupienie się na problemach i tematach dla niego trudnych. Wykorzystanie systemu komputerowego w procesie nauczania daje wreszcie możliwość wglądu w statystyki korzystania z systemu przez poszczególnych uczestników szkolenia oraz obiektywnej oceny poziomu ich wiedzy. E-learning wzbogaca tradycyjne treści materiałami multimedialnymi - filmami, nagraniami audio, zdjęciami, animacjami - co znacząco podnosi tempo przyswajania wiedzy i atrakcyjność kursu.

E-learning wzbogaca tradycyjne treści materiałami multimedialnymiPodstawowy, trzyetapowy proces nauczania elastycznego rozpoczyna się szkoleniem na odległość, na którym uczestnicy zapoznają się z wiedzą bazową, wyrównującą poziom wiedzy wszystkich kursantów. Dzięki temu na kolejnym etapie - szkoleniu tradycyjnym - uczestnicy dysponują zbliżoną poziomem, aktualną wiedzą, na fundamencie której poznają bardziej zaawansowane rozwiązania i informacje. Etap ten to również “praktyczne” testowanie umiejętności i rozwiązywanie zawiłości wiedzy - to przeniesienie “teorii” na “praktykę”. Trzecia część to sesja e-learningowa, utrwalająca i w razie potrzeby uzupełniająca wiedzę. W całym procesie nauczania platforma e-learningowa umożliwia stały dostęp do treści szkolenia oraz wymianę doświadczeń i konsultacje w kwestiach problematycznych.

Podsumowując, proces kształcenia hybrydowego udostępnia specjalistyczną wiedzę liczniejszej grupie, w bardziej atrakcyjnej formie oraz w krótszym czasie. Wiąże się również z mniejszymi kosztami finansowymi i niższym nakładem sił zarówno ze strony firmy, jak również uczestników. Ponadto, dzięki wykorzystaniu różnych mediów sprawia, że materiał jest atrakcyjny dla osób preferujących różne sposoby uczenia się - kinestetyków, słuchowców i wzrokowców.

Bibliografia:
1. Hyla M., Przewodnik po e-learningu, Wolters Kluwer, Kraków 2009.
2. Mischke M.J., A.K. Stanisławska-Mischke, B-learning na uniwersytecie. Możliwe do pomyślenia warianty akademickiego kształcenia komplementarnego, [w:] Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, [red.] M. Dąbrowski, M. Zając, FPAKE, Warszawa 2006.
3. Reay J., Blended learning – a fusion for the future, „Knowledge Management Review” 2001,   nr 4 (3), 6.