Za co pracownik otrzymuje wynagrodzenie? Za pracę, oczywiście. Ale czy tylko?

Jeśli zapytamy o to osobę z działu personalnego, usłyszymy najprawdopodobniej, że pracownik otrzymuje wynagrodzenie za swoją pracę oraz posiadane kompetencje. A kompetencje to zarówno doświadczenie, postawa wobec obowiązków, jak również wiedza teoretyczna i umiejętności praktyczne. Nie bez przyczyny mianem kompetentnej określamy osobę wykonującą swoją pracę sprawnie, skutecznie i na odpowiednim poziomie jakościowym.

Wraz z przeobrażeniami gospodarczymi zmienił się również rynek pracy. Zanikowi uległ właściwie fenomen pracy i pracodawcy “na całe życie”. W chwili obecnej - szczególnie dla osób z pokolenia Y, pokolenia wyżu demograficznego z lat osiemdziesiątych - oczywista wydaje się konieczność stałego podnoszenia poziomu wiedzy i umiejętności.

W czasach “rynku pracodawcy” oczekiwania pracodawców wzrosły. Nie oznacza to jednak, że poszukuje się ekspertów od wszystkiego. Rekruterzy wypatrują raczej kandydatów z “potencjałem”, który odpowiednio kierowany, przyniesie korzyść firmie. Na potencjał składają się pożądane na rynku pracy cechy osobowości oraz umiejętności i wiedza, specyficzna dla danego zawodu. Warto pamiętać, że pod względem prezentowanego “potencjału” wartościowani jesteśmy również w momencie ocen okresowych, awansów, mianowań czy rekrutacji wewnętrznych.

Istnieje pewien zestaw najczęściej wymienianych cech idealnego kandydata. Warto przyjrzeć się oczekiwaniom pracodawców. Istnieje pewien zestaw najczęściej wymienianych cech idealnego kandydata. Znajdziemy wśród nich między innymi umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, kreatywność w rozwiązywaniu zadań oraz zdolność pracy pod presją czasu. Wymagania te nie są niczym niezwykłym - wydaje się, że przywykliśmy do nich.

Coraz częściej spotkamy jednak wymagania określane mianem elastyczności oraz chęci do podnoszenia swoich kwalifikacji. Nie powinno to stanowić zaskoczenia w czasach ciągłych zmian rynkowych i technologicznych. Firmy chcą bowiem zatrudniać osoby, które możliwie najłatwiej dostosują się do nowych warunków. Zmiany oznaczają bowiem potrzebę zaktualizowania lub nabycia nowej wiedzy czy umiejętności.

Z tego też powodu coraz częściej poszukuje się pracowników posiadających szeroki wachlarz umiejętności i otwartych na realizację zadań w nowych obszarach. Aby móc sprostać tym oczekiwaniom, trzeba nie tylko nieustannie śledzić kierunki rozwoju, ale również przewidywać obszary, w których rozwój wzmocni naszą atrakcyjność na rynku pracy.

Poziom, aktualność i adekwatność wykształcenia jest bowiem jednym z najsilniejszych czynników decydujących o naszych szansach na rynku pracy. Wyraźnie lepszą sytuację posiadają absolwenci uczelni wyższych. Pamiętajmy o tym i zainwestujmy w naszą przyszłość.

(Źródło: Raport o rynku pracy oraz zabezpieczeniu społecznym, Warszawa 2008).